Masterclass

Diagnostiek en behandeling van leerstoornissen met comorbide problematiek binnen de jeugd-ggz.
Meld u nu aan voor de masterclass!

Voor gedragswetenschappers die te maken hebben met cliënten met hardnekkige leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie zijn diagnostiek- en behandelprotocollen beschikbaar. Deze protocollen bieden richtlijnen voor enkelvoudige problematiek. Bij een groot deel van de cliënten staan leerproblemen echter niet op zichzelf. Bij hen is sprake van verweven psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld (faal)angst, somberheid, laag zelfbeeld, ad(h)d, autisme, hechtingsproblemen of trauma. Voor goede diagnostiek en behandeling bij deze complexe leerproblematiek zijn specifieke kennis en vaardigheden vereist. In de masterclass leren cursisten de complexe problematiek te duiden en hun handelen te onderbouwen op basis van verschillende theoretische invalshoeken, waaronder de gehechtheidstheorie, de leertheorie en de kinderneuropsychologie. Hierdoor kunnen zij, uitgaande van de handelingsgerichte diagnostiek, beredeneerd afwijken van de bestaande protocollen voor de diagnostiek en behandeling van jeugdigen met leerproblematiek.

Leerdoelen
  • Kennis van de verschillende richtlijnen en protocollen van leerstoornissen en psychische stoornissen/problemen en inzicht in het beredeneerd afwijken hiervan bij complexe dubbelproblematiek;
  • Inzicht in de verwevenheid en multifactoriële bepaaldheid van leerproblemen en psychische problemen op basis van het multiple deficit model en de verschillende theoretische invalshoeken (bijv. gehechtheidstheorie, leertheorie en kinderneuropsychologie);
  • Diagnostische vaardigheden en begeleidings- en behandelvaardigheden gericht op het bieden van maatwerktrajecten bij ernstige leerproblemen in combinatie met verweven psychische problemen;
  • Inzicht in de rol van de gedragswetenschapper bij het samenwerken met het cliëntsysteem en professionals bij complexe dubbelproblematiek.
Praktische informatie

Voor wie?
De doelgroep van de masterclass betreft orthopedagogen en psychologen met minimaal enige ervaring in de diagnostiek en behandeling van jeugdigen met leerproblemen en psychische problemen.
Het aantal deelnemers aan de masterclass is minimaal 8 en maximaal 12.

Waar?
Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Landgoed de Reehorst in Driebergen (op loopafstand van bus- en treinstation Driebergen-Zeist). Zie www.antropia.nl.

Wanneer
De eerstvolgende uitvoering is gepland op vrijdag 14 maart, 21 maart, 4 april en 11 april 2025 van 9:30-16:30 uur.

Docenten
Drs. Elle Ankone en drs. Jojanneke van der Beek

Toetsing
De toets betreft een individuele reflectieopdracht waarbij de cursist reflecteert op wat hij of zij geleerd heeft van de cursus, wat hij/zij anders gedaan heeft naar aanleiding van de cursus en wat het effect was van zijn/haar handelen, of wat hij/zij anders gaat doen en wat daarvan de verwachte effecten zijn. Ook reflecteert de cursist op zijn/haar rol als gedragswetenschapper bij complexe en comorbide leerproblematiek. Dit verslag dient opgebouwd worden aan de hand van de verplichte literatuur en reflectie daarop.

Accreditatie
De masterclass is opgenomen in de nascholingsagenda in PE-online onder ID-nummer 473315. Accreditatie voor de masterclass is verleend door NIP/NVO (tevens SKJ). U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de masterclass met goed gevolg hebt afgerond.

Opleiding Punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 13
K&J/OG opleiding – behandeling 10
K&J/OG opleiding – diagnostiek 10
K&J/OG opleiding – overige taken 4
K&J/OG – herregistratie 24

 

Kosten
De masterclass kost €975,- inclusief koffie/thee, lunch en reader met literatuur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de masterclass via ons aanmeldformulier.

masterclass1
masterclass2