Wie zijn wij?

Elle Ankone en Jojanneke van der Beek zijn ervaren gedragswetenschappers met zowel klinische als wetenschappelijke expertise in ernstige leerproblemen met verweven psychische problematiek.

Expertisecentrum Ponto is in januari 2023 opgericht door Elle Ankone en Jojanneke van der Beek: twee bevlogen gedragswetenschappers die zich al jaren sterk maken voor het verbeteren van de zorg aan kinderen/jeugdigen met complexe leerproblemen en verweven psychische problematiek. Zij hebben klinische praktijkervaring met deze groep kinderen/jeugdigen en hun systeem, verrichten wetenschappelijk onderzoek bij deze doelgroep en werken mee aan de ontwikkeling van diagnostische middelen en behandelprotocollen. Elle en Jojanneke hebben elkaar leren kennen bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD). Vanuit het KiD hebben zij samen met em. prof. dr. Hans van Luit jarenlang postacademisch onderwijs verzorgd over de diagnostiek en behandeling van dyscalculie.

Ponto is ontstaan vanuit de behoefte om alle kennis en vaardigheden rondom kinderen/jeugdigen met complexe leerproblemen en verweven psychische problematiek te bundelen en toegankelijk te maken voor zorgprofessionals. Het werkveld kent specialisaties in enerzijds leerproblematiek en anderzijds psychische problematiek, maar expertise in de verwevenheid van deze problemen is nog schaars. Ponto wil bijdragen aan het verbeteren van de zorg aan kinderen/jeugdigen met leerproblemen en verweven psychische problematiek door middel van deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals (consultatie, supervisie en masterclasses), wetenschappelijk onderzoek en -op termijn- cliëntenzorg.

Ponto bekekent ‘brug’ in Esperanto, een taal die bedoeld was om mensen uit verschillende culturen op gelijkwaardige voet met elkaar te laten communiceren. Ook Ponto heeft als doel om met alle betrokkenen rondom een kind met complexe dubbelproblematiek dezelfde taal te spreken. Door middel van de combinatie van werkzaamheden wil Ponto een brug slaan:

  • tussen de wetenschap en de klinische praktijk;
  • tussen het werkveld van de jeugdgezondheidszorg en het onderwijswerkveld;
  • naar het kind of de jeugdige en zijn/haar naasten, om zo een vastgelopen ontwikkeling weer in beweging te krijgen.

Ponto houdt zich bezig met complexe vraagstukken. Hierdoor is de aanpak altijd multidisciplinair, met verschillende uitgangspunten en een breed scala aan specialismen. Ponto bouwt aan een pool van professionals om multidisciplinair mee samen te werken. Dit zijn professionals zoals psychologen, orthopedagogen, kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en wetenschappers. Deze professionals zijn niet in dienst bij Ponto, maar worden tijdelijk ingehuurd op basis van hun specifieke expertise.

Elle Ankone

Elle is NVO Orthopedagoog-Generalist, NVRG Gezins- en relatietherapeut, supervisor NVO OG/NIP K&J, onderwijskundige en promovendus. Lees meer…

Jojanneke van der Beek

Jojanneke is NVO Orthopedagoog-generalist, (post)academisch docent en promovendus. Lees meer…