Supervisie

Ponto biedt supervisie aan psychologen en orthopedagogen.

Orthopedagogen en psychologen kunnen bij Expertisecentrum Ponto terecht voor supervisie met betrekking tot ernstige leerproblemen en verweven psychische problematiek. Supervisie kan individueel of in een kleine groep gevolgd worden. De supervisie kan vrij worden ingevuld of plaatsvinden in het kader van een opleidings- of registratietraject.

Supervisoren

Drs. Elle Ankone biedt supervisie voor Aantekening Testdiagnostiek LOGO verklaring, Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO basisaantekening diagnostiek, NVO Orthopedagoog-Generalist en supervisie voor gedragsdeskundigen buiten een opleidings- of registratietraject.

Drs. Jojanneke van der Beek biedt supervisie voor de NVO basisaantekening diagnostiek en supervisie voor gedragsdeskundigen buiten een opleidings- of registratietraject.

Kosten

De kosten voor supervisie zijn € 95,00 per uur.

Contact

Heeft u als gedragsdeskundige interesse in supervisie? Neem dan contact met ons op.