Onze visie

Bij Expertisecentrum Ponto worden ernstige leerproblemen en verweven psychische problematiek in samenhang bekeken.
Dit vraagt om geïntegreerde en specialistische zorg.

Bij kinderen en jeugdigen met ernstige leerproblemen en verweven psychische problematiek is er sprake van complexe dubbelproblematiek. Hun leerproces op één of meerdere vakgebieden is gestagneerd, en daarnaast lijden zij onder bijvoorbeeld angst- of stemmingsklachten of ad(h)d/autismegerelateerde problematiek. Bovendien kan er sprake zijn van factoren in het gezin of de schoolomgeving die de problemen in stand houden. Deze ‘mengbeelden’ van problemen kunnen het beste worden begrepen vanuit een brede, dimensionele visie op problemen en stoornissen.

Lees meer over onze visie op ernstige leerproblemen en verweven psychische problematiek.

Een complex samenspel van kind- en omgevingsfactoren maakt dat geïntegreerde en specialistische zorg nodig is om deze kinderen en hun systeem te helpen. Geïntegreerde zorg wil zeggen dat de leerproblemen en de psychische problematiek in samenhang worden bekeken om zo te begrijpen hoe deze problemen elkaar beïnvloeden. Specialistische zorg wil zeggen dat de problematiek vanuit verschillende invalshoeken kan worden geduid, bijvoorbeeld vanuit de orthodidactiek, de neuropsychologie en de gehechtheidstheorie.

Lees meer over onze visie op geïntegreerde en specialistische zorg.